• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Giao dịch với Người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Giao dịch với Người có liên quan
14.05.2021 - 06:01

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi công bố thông tin về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 và Giao dịch với Người có liên quan với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM HoSE, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube