• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Người phụ trách quản trị Tập đoàn
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về Người phụ trách quản trị Tập đoàn
22.10.2020 - 05:39

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Bà Lê Thị Thanh Châu tạm thôi làm Người phụ trách quản trị Tập đoàn với thời hạn một năm, thông tin tại tài liệu kèm theo: FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube