• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan
18.12.2014 - 05:21

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo.

Branch Locator