• Cỡ chữ
English
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như các Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như các Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt
10.07.2013 - 12:00

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về nhân sự chủ chốt của Tập đoàn Bảo Việt: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc Kiểm toán Nội bộ - có chức danh như Giám đốc các Khối chức năng thuộc Tập đoàn Bảo Việt như các files kèm theo: