• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (công ty liên kết của Bảo Việt)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về phương án chuyển nhượng vốn đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt tại Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt (công ty liên kết của Bảo Việt)
26.10.2018 - 05:50

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube