• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ
19.05.2015 - 01:35

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt giữ chức vụ Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube