• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm 2018, 2019, 2020
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm 2018, 2019, 2020
06.07.2018 - 04:40

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính các năm 2018, 2019, 2020 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:
FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube