• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015, 2016, 2017
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015, 2016, 2017
25.05.2015 - 03:35

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với Đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2015, 2016, 2017 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube