• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt
17.09.2015 - 05:48

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Trung tâm Công nghệ thông tin Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: