• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự chủ chốt
08.04.2015 - 11:09

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Quý I năm 2015 và việc thay đổi nhân sự chủ chốt giữ chức vụ Giám đốc Khối Quản lý Hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube