• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2015
27.01.2015 - 08:49

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin công bố thông tin về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube