• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
13.04.2016 - 05:28

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Bảo Việt từ ngày 04/4/2016 và được cập nhật vào ngày 13/04/2016 tại đường dẫn:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube