• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình về kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2013 (trước soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình về kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2013 (trước soát xét)
14.11.2013 - 03:36

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính giải trình về kết quả kinh doanh theo Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Quý III năm 2012 (trước soát xét) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube