• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình về kết quả kinh doanh trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Bán niên năm 2013 (đã soát xét)
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) giải trình về kết quả kinh doanh trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Bán niên năm 2013 (đã soát xét)
30.08.2013 - 01:49

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính giải trình về kết quả kinh doanh trong Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất Bán niên năm 2013 (đã soát xét) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như file kèm theo:

Branch Locator