• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
14.01.2014 - 11:02

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan như file kèm theo: