• Cỡ chữ
English
  • BVH : ,00
  • 0.00 (0.00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan
25.12.2013 - 05:15

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ/người có liên quan như file kèm theo: