• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch với người có liên quan
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo thông tin giao dịch với người có liên quan
29.04.2020 - 06:00

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo kết quả giao dịch với người có liên quan (Ông Ông Tiến Hùng) với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube