• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2015
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2015
15.06.2016 - 04:13

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2015 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube