• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt
08.05.2015 - 11:30

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm tài chính 2014 bằng tiền mặt với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

Branch Locator