• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
04.04.2016 - 04:31

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube