• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của BVH (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) theo đó người đại diện theo pháp luật là ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt
Công bố thông tin

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH trên HoSE) công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của BVH (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) theo đó người đại diện theo pháp luật là ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt
13.05.2013 - 04:54

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) xin kính công bố thông tin về Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của BVH (sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) theo đó người đại diện theo pháp luật là ông Trần Trọng Phúc - Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo Việt - với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như các files kèm theo:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube