• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt quyết liệt thực hiện các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát
Công bố thông tin

Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt quyết liệt thực hiện các giải pháp góp phần kiềm chế lạm phát
15.11.2010 - 02:07

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình hiện nay: “Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững”; tiếp theo công văn số 346/BV/VP-2008, ngày 5/5/2008, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã ký công văn số 439/BV/VP-2008 chỉ đạo các đơn vị trong toàn hệ thống thực hiện quyết liệt các giải pháp về kiềm chế lạm phát và tăng trưởng bền vững.

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt vẫn kiên định phấn đấu hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra từ đầu năm 2008. Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã có chỉ đạo hết sức cụ thể đối với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ. Đối với các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ: đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm trên cơ sở đánh giá lại các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tài chính hiện tại… Đối với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, cần xác định khả năng khai thác của các sản phẩm hiện tại, tập trung xây dựng các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư… Đối với các sản phẩm của quỹ đầu tư, sẽ rà soát chặt chẽ danh mục đầu tư, chú trọng phát triển các sản phẩm đầu tư của quỹ gắn với sự phát triển các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ… Bên cạnh các dịch vụ tài chính truyền thống, cần tích cực nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ đi đôi với việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để mở rộng thị phần, tăng doanh thu. Tập trung nguồn lực xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đồng bộ, chú trọng phát triển sản phẩm theo nhóm khách hàng, đặc biệt sản phẩm nhóm cá nhân, xác định hướng tập trung phát triển sản phẩm thế mạnh; đẩy mạnh công tác dự báo.

Đối với phương thức quản lý, điều hành doanh nghiệp, cần tập trung đổi mới phương thức quản lý, điều hành, tích cực đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động. Chuẩn bị nhanh chóng áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Tập trung chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, giải quyết những tồn tại bất cập. Thực hiện đánh giá kết quả giai đoạn 1 của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao năng lực của HSBC cho Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời đề ra các giải pháp cho giai đoạn 2. Ngoài ra, Tập đoàn Bảo Việt cũng sẽ tập trung rà soát và xây dựng quy chế quản trị và sửa đổi Điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt cho phù hợp với mô hình quản trị mới.

Một giải pháp nữa là nâng cao việc quản lý có hiệu quả các dự án. Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt sẽ tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả, từng bước xây dựng hệ thống thông tin, dự báo thị trường. Tập đoàn Bảo Việt sẽ tiến hành rà soát chặt chẽ các dự án đầu tư, bảo đảm đầu tư có hiệu quả; điều chỉnh lại danh mục đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; ưu tiên hỗ trợ các dự án trọng điểm sắp hoàn thành, đẩy nhanh tiến độ thi công; chấp hành nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với việc đầu tư kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế.

Biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng được thực hiện triệt để: rà soát cắt giảm các khoản chi phí kinh doanh, chi phí quảng cáo tuyên truyền, hạn chế tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, tổng kết, các hình thức lễ nghi; ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ chưa cấp bách; tăng cường giáo dục, động viên, đẩy mạnh thi đua lao động sáng tạo…

Bên cạnh các biện pháp quyết liệt trên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt đã yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên trong Tập đoàn “Đồng lòng, đổi mới để phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2008 của Đảng và Chính phủ”. Các đơn vị thành viên của Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt phải nghiêm túc triển khai các yêu cầu tại công văn số 439/BV-VP-2008 và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với Tập đoàn Bảo Việt.

CTFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube