• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Thông báo kết quả kiểm phiếu về việc: Chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
Công bố thông tin

Thông báo kết quả kiểm phiếu về việc: Chuyển giao cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) tại Tập đoàn Bảo Việt cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)
16.11.2010 - 04:02FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube