• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Quan hệ cổ đông > Công bố thông tin > Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam họp báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài
Công bố thông tin

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam họp báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài
15.11.2010 - 01:29

 

Sáng ngày 15/5/2007, tại Khách sạn Melia – Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam đã tổ chức họp báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng. Theo lịch trình, ngày 31/5/2007 sẽ là ngày tổ chức bán đấu giá cổ phần theo Quyết định số 945QĐ/BTC ngày 7/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt phương án chuyển Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam thành công ty cổ phần. Đây là bước cụ thể hoá tiếp theo trong việc thực hiện cổ phần hoá, tiến tới thành lập Tập đoàn theo Quyết định số 310/2005/QĐ/TTg ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.

Theo đó, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam sẽ mang tên là Tập đoàn Bảo Việt, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt là BaoViet Holdings. Với vốn điều lệ 6.800 tỷ đồng, Bảo Việt có số lượng cổ phần phát hành lần đầu là 680 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong đó:

+ Cổ phần nhà nước: 444,3 triệu cổ phần (bằng 65,34% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 4,76 triệu cổ phần (bằng 0,70% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước: 49,1 triệu cổ phần (bằng 7,22% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán cho các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 122,4 triệu cổ phần (bằng 18% vốn điều lệ).
+ Cổ phần bán đấu giá công khai: 59,44 triệu cổ phần (bằng 8,74% vốn điều lệ), giá khởi điểm là: 30.500 đồng/cổ phần, trong đó dành cho nhà đầu tư nước ngoài 13,6 triệu cổ phần (bằng 2% vốn điều lệ),

Số lượng cổ phần tối đa đăng ký mua khi đấu giá cổ phần trong nước đối với pháp nhân: 3,4 triệu cổ phần (bằng 0,5% vốn điều lệ), thể nhân: 340 nghìn cổ phần (bằng 0,05% vốn điều lệ).

Không bán cổ phần cho các pháp nhân là các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đang hoạt động tại Việt Nam (bao gồm các công ty thành viên và các quỹ đầu tư thuộc các doanh nghiệp đó) cũng như các pháp nhân là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Bảo Việt.

Cổ phần Bảo Việt sẽ được đấu giá công khai tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, số 2 Phan Chu Trinh, Hà Nội vào hồi 8h30 ngày 31/5/2007. Các tổ chức và cá nhân đủ điều kiện tham dự đấu giá theo Điều 4 Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ làm thủ tục đăng ký, nộp tiền đặt cọc từ 8g30 đến 16g các ngày làm việc từ 11/5/2007 đến 24/5/2007; nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 16g ngày 29/5/2007 tại các đại lý đấu giá.

Cá nhân là cán bộ - công nhân viên của Bảo Việt (có đủ điều kiện theo Điều 4 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ) và đại lý chuyên nghiệp bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt có nhu cầu đấu giá để mua cổ phần phổ thông sẽ được tham gia như các nhà đầu tư khác. Để giúp cán bộ, nhân viên Bảo Việt tiết kiệm thời gian, Tổng Công ty đã giao cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tổ chức cho cán bộ, công nhân viên của Bảo Việt trên địa bàn Hà Nội đăng ký tham gia mua cổ phần Bảo Việt tại tầng 4 - Toà nhà Bảo Việt, số 8 phố Lê Thái Tổ, Hà Nội.

Cán bộ, công nhân viên có quyền lợi được mua cổ phần ưu đãi và đại lý chuyên nghiệp bảo hiểm nhân thọ của Bảo Việt được mua cổ phần với giá không thấp hơn giá đấu thành công bình quân của cổ phần bán đấu giá công khai theo quy định của Nhà nước. Từng cá nhân phi ký xác nhận đăng ký mua và số lượng mua cổ phần ưu đãi theo mẫu ngay sau khi có thông báo giá đấu bình quân, nộp một bản về Tổng Công ty chậm nhất vào ngày 4/6/2007. Thời gian cán bộ, công nhân viên được tính để mua cổ phần theo giá ưu đãi là tổng thời gian (không kể tháng lẻ) đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc khu vực nhà nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đến thời điểm 31/12/2006, kể cả thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc, thôi việc, hưởng chế độ xuất ngũ hoặc phục viên.

Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (tên giao dịch là Bảo Việt), tiền thân là Công ty Bảo hiểm Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 179/CP ngày 17/12/1964 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 17/12/1989, Công ty Bảo hiểm Việt Nam được đổi tên thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam theo Quyết định số 27/TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính. Hiện nay Bảo Việt là một Tổng Công ty hạng đặc biệt, có hệ thống tổ chức toàn quốc, có mặt tại tất cả các tỉnh, thành phố với 128 Công ty phụ thuộc và 400 phòng phục vụ khách hàng tại các quận huyện trong cả nước, kinh doanh trên 3 lĩnh vực: bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ và dịch vụ tài chính. Bảo Việt hiện đứng hàng đầu về doanh thu phí bảo hiểm và thị phần trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

- Khối Trụ sở chính Tổng Công ty: 08 Ban và Văn phòng
- Đơn vị hạch toán phụ thuộc: Trung tâm đào tạo Bảo Việt (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Công ty)
- Các công ty con:

+ Các công ty trực thuộc do Bảo Việt nắm 100% vốn điều lệ:
1) Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam: Gồm 61 Công ty hạch toán phụ thuộc
2) Bảo hiểm Việt Nam: Gồm 65 Công ty hạch toán phụ thuộc
3) Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bảo Việt
4) Công ty Đại lý, Môi giới Tái Bảo hiểm Bavina (Vương quốc Anh)

+ Các công ty do Bảo Việt nắm từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ:
1) Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt: Bảo Việt nắm 60% vốn điều lệ
2) Công ty Liên doanh Bảo hiểm Quốc tế Việt Nam (VIA): Bảo Việt nắm 51% vốn điều lệ
3) Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Bảo Việt: Bảo Việt nắm 55% vốn
- Các công ty liên kết: 16 công ty do Bảo Việt góp vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau cổ phần hóa, công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt - BaoViet Holdings là công ty cổ phần sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và trách nhiệm của Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam. Sự ra đời của công ty mẹ đó cũng chính là mốc thời gian hình thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt sẽ có thêm các thành viên sau đây:
1) Ngân hàng cổ phần Bảo Việt.
2) Công ty Bất động sản Bảo Việt.
3) Công ty bảo hiểm y tế Bảo Việt.
4) Công ty cho thuê tài chính Bảo Việt.
Mục tiêu hoạt động của Bảo Việt sau Cổ phần hoá:

Một là: Phát triển thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm có trình độ và sức mạnh cạnh tranh với quốc tế, đứng hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ bảo hiểm và đầu tư tài chính tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực; kinh doanh trong các lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, đầu tư tài chính, chứng khoán và các dịch vụ tài chính khác, trong đó lấy hoạt động bảo hiểm làm nòng cốt.

Hai là: Nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và khu vực trên cơ sở đáp ứng một cách năng động nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cung cấp các dịch vụ tài chính chất lượng cao và các dịch vụ phụ trợ tiện ích cho khách hàng.

Ba là: Trở thành một tổ chức giữ vững và đề cao được Uy tín và Danh tiếng, chiếm được lòng tin của khách hàng, các đối tác và các thành viên thuộc Bảo Việt. Liên tục phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững.

Sự kiện Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu, đồng thời là một trong 25 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất tại Việt Nam tiến hành cổ phần hóa toàn bộ Tổng Công ty nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sự kiện này sẽ tạo ra đà phát triển mới cho Bảo Việt, là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư, khẳng định chính sách của Chính phủ trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước góp phần phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

PVFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube