• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Hỏi / Đáp

1. Tôi đã thực hiện quyền mua cố phiếu phát hành thêm của Tập đoàn, bằng cách nào tôi có thể nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Để hạn chế việc thất lạc sổ cổ đông do một số cổ đông chuyển công tác, thay đổi địa chỉ hoặc địa chỉ không rõ ràng, Tập đoàn sẽ gửi Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông khi nhận được yêu cầu trực tiếp từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông (thông qua email, điện thoại, công văn).

Hình thức gửi yêu cầu:

Cá nhân: Quý cổ đông có thể gửi email tới investorbvh@baoviet.com.vn hoặc gọi điện đến bộ phận Quan hệ cổ đông của Tập đoàn (ĐT: 0243.928.9999, số máy lẻ: 942) và cung cấp đầy đủ họ tên, số CMND và địa chỉ nhận Sổ.
Nhóm cổ đông: Trường hợp có nhiều cổ đông đang công tác cùng một đơn vị muốn nhận sổ tại cùng một địa chỉ, quý vị vui lòng gửi công văn có chữ ký, đóng dấu của Giám đốc đơn vị (kèm theo Danh sách cổ đông yêu cầu nhận sổ, số CMTND, số điện thoại liên lạc, địa chỉ đăng ký nhận sổ) và gửi về Ban quan hệ Công chúng - Trụ sở Tập đoàn.

 

2. Tôi muốn hỏi về thủ tục thực hiện điều chỉnh thông tin đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?

Trường hợp cổ đông chưa lưu ký chứng khoán và có nhu cầu điều chỉnh thông tin cho phù hợp,  cổ đông cần hoàn thiện hồ sơ và gửi về Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt – nơi được Tập đoàn ủy thác quản lý cổ đông, bao gồm:

• Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin theo mẫu - Tải về
• 02 bản sao hợp lệ CMND (Đối với cá nhân trong nước)/Giấy CNĐKKD (Đối với tổ chức trong nước)/Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài) và bản sao cũ (nếu có);
• 02 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người đại diện sở hữu mới (đối với trường hợp điều chỉnh thông tin người đại diện);
• Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Sau khi hoàn thiện các tài liệu trên, cổ đông gửi đến địa chỉ:

Phòng lưu ký, Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt
Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0243 928 8080

 

3. Tôi muốn hỏi về Thủ tục điều chỉnh thông tin đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán?
Đối với cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán, cổ đông cần liên lạc với Công ty Chứng khoán - nơi cổ đông mở tài khoản để thực hiện điều chỉnh thông tin.

 

4 . Tôi muốn hỏi về thủ tục cấp lại sổ cổ đông khi tôi làm mất sổ.
Cổ đông cần chuẩn bị hồ sơ và gửi đến Phòng Lưu ký, CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) – nơi được Tập đoàn Bảo Việt ủy thác quản lý sổ cổ đông, bao gồm:

    1. Đăng thông báo mất sổ trên 01 số báo trung ương
    2. Bản sao chứng minh thư (hộ chiếu);
    3. Thông báo mất sổ (Tải biểu mẫu)
    4. Nộp phí cấp lại sổ theo quy định (0,2% giá trị theo mệnh giá số cổ phần ghi trong sổ cổ đông bị mất, tối thiểu_ 200.000 đồng, tối đa_ 1.000.000 đồng). Có thể nộp thông qua chuyển khoản đến:

ĐV thụ hưởng: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
Số tài khoản: 12210000087700
Tại ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành

Sau khi đăng báo, cổ đông chuyển cho BVSC số báo đã đăng thông tin. Sau 15 ngày, kể từ ngày cuối cùng đăng thông tin về việc mất Sổ cổ đông, nếu không có bất kỳ trường hợp khiếu kiện hay thắc mắc nào thì BVSC sẽ cấp lại sổ cổ đông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị vui lòng liên hệ: - Phòng Lưu ký: Tầng 2, Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0243 928 8080

 

5. Tôi muốn hỏi về thủ tục nhận cổ tức đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán?

Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền:

Tập đoàn đã ủy thác cho CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) chi trả cổ tức, cổ đông có thể lựa chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Cổ đông gửi Yêu cầu chuyển khoản đến BVSC (bản gốc) (file mẫu đính kèm), yêu cầu chuyển khoản cổ tức vào tài khoản của mình tại ngân hàng. Cổ đông chịu phí chuyển khoản.

Cách 2: Rút tiền trực tiếp tại quầy giao dịch của BVSC:

• Cổ đông cá nhân: Xuất trình CMND/hộ chiếu và giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có). Nếu ủy quyền cho cá nhân khác đến nhận cổ tức, phải có giấy ủy quyền hợp lệ (có xác nhận của Phòng Công chứng).
• Nếu cổ đông là tổ chức: Xuất trình Giấy ủy quyền người đại diện theo pháp luật của tổ chức, bản sao có công chứng Giấy đăng ký kinh doanh, giấy lĩnh tiền (mẫu tại quầy giao dịch của BVSC) phải có đầy đủ chữ ký và đóng dấu hợp lệ; CMND/hộ chiếu và giấy giới thiệu người được cử đến giao dịch.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube