• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2014 tới Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo: