• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) kính gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2015 với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, như tài liệu kèm theo:

> Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

>> Tải Biểu mẫu đề nghị chuyển khoản cổ tức tại đây