• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Các giải thưởng và danh hiệu đạt được trong năm 2011 và 2010

  • Tập đoàn Bảo Việt nhận danh hiệu "TOP 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2010"
  • 07/02/2010, Tập đoàn Bảo Việt đạt cúp “Thương hiệu uy tín - sản phẩm chất lượng vàng được người tiêu dùng Việt Nam bình chọn năm 2010”
  • 29/03/2010, Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận Giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2009”
  • 19/06/2010, Thương hiệu Bảo Việt đạt Giải thưởng “TOP 20 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam”
  • 20/07/2010, Tập đoàn Bảo Việt đoạt giải “Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2009”
  • 02/09/2010, Tập đoàn Bảo Việt vinh dự nhận giải thưởng "Thương hiệu Chứng khoán uy tín 2010"
  • 09/10/2010, Tổng Giám Đốc Bảo Việt Nhân thọ - Ông Nguyễn Đức Tuấn nhận giải thưởng “100 doanh nhân tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng 2010"
  Branch Locator