• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Giải thưởng và danh hiệu năm 2017

 • TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2017 (Forbes Việt Nam)
 • Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2017 (Nhịp cầu đầu tư)
 • Tập đoàn Tài chính quản trị tốt nhất Việt Nam năm 2017 - Best Financial Group Governance – Vietnam 2017 (Capital Financial International (CFI), Anh quốc)
 • Top10 Doanh nghiệp bền vững xuất sắc nhất Việt Nam 2 năm liên tiếp (VCCI, VBCSD)
 • Top10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín năm 2017 (Vietnam Report)
 • Dẫn đầu Cuộc Bình chọn Báo cáo thường niên xuất sắc nhất 2017 (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Top18 Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất thế giới năm 2017 (LACP)
 • Báo cáo phát triển bền vững tốt nhất Châu Á năm 2017 (ASRA Works)
 • Giải Bạc Báo cáo tích hợp và Báo cáo phát triển bền vững tại Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên quốc tế MerComm Annual Report Competition (ARC)


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube