• Cỡ chữ
 
 • Chia sẻ
 • In trang   
Website của Bảo Việt
Giải thưởng và danh hiệu năm 2018

 • Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm Large Cap 2018 (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Giải Nhất Báo cáo phát triển bền vững (Sở Giao dịch Chứng khoán Tp HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Báo Ðầu tư Chứng khoán)
 • Báo cáo phát triển bền vững tiếng Việt xuất sắc năm 2018 (LACP)
 • Top 23 báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tích hợp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2018 (LACP)
 • Top 53 Báo cáo Phát triển bền vững và báo cáo tích hợp xuất sắc nhất thế giới (LACP)
 • Giải Vàng Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất ngành Tài chính - Bảo hiểm (LACP)
 • Giải Bạc Báo cáo tự thực hiện 2018 (LACP)
 • Giải Bạch kim Báo cáo thường niên xuất sắc nhất ngành Tài chính – Bảo hiểm (LACP)
 • TOP 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2018 (Forbes Việt Nam)
 • Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2018 (Nhịp cầu đầu tư)
 • “Thương hiệu doanh nghiệp hàng đầu” (The Brand Laureat)
 • Doanh nghiệp niêm yết có chất lượng quản trị công ty vượt trội (giải Quản trị công ty ASEAN)


FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube