• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
10 sự kiện tiêu biểu năm 2011

 • 1.      Tập đoàn Bảo Việt được vinh danh TOP 10 các doanh nghiệp có Thương hiệu mạnh Việt Nam

 • 2.      Bộ trưởng Bộ Tài chính đến thăm và làm việc với Tập đoàn Bảo Việt

 • 3.      Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt Trung tâm Dịch vụ Khách hang

 • 4.      Bảo Việt Nhân thọ thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung  hóa,  nâng  cao tính  chuyên  nghiệp trong  hoạt động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

 • 5.      Ngân hàng Bảo Việt ra mắt nhiều sản phẩm, phát triển dịch vụ internet banking, bancassurance

 • 6.      Công ty chứng khoán Bảo Việt nhận giải thưởng "Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm 2010 - 2011" với  các thương vụ   tư vấn M&A    của Vipearl, Hapaco , Kinh Đô

 • 7.      Đẩy mạnh phát triển Công nghệ thông tin, phát triển, triển khai và ứng dụng các phần mềm tiên tiến phục vụ hoạt động kinh doanh như  Talisman (bảo hiểm nhân thọ), InsureJ (bảo hiểm phi nhân thọ), Sun Account (kế toán tài chính) tại các đơn vị thành viên

 • 8.      Báo cáo thường niên 2010 đạt nhiều giải thưởng danh giá

 • 9.      Bảo Việt ủng hộ  25 tỷ đồng  cho  các dự  án  vì  cộng đồng trong năm 2011

 • 10.    Ra mắt giao diện website mới thể hiện bản sắc thương hiệu Bảo Việt