• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
12 hoạt động tiêu biểu của Bảo Việt năm 2012

 • Triển khai xây dựng đề án Tái cơ cấu doanh nghiệp: Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức thành công Hội thảo Tái cấu trúc Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm nhằm triển khai xây dựng Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn. >> Xem tin
 • Hoàn thành thắng lợi kế hoạch kinh doanh: Lợi nhuận sau thuế Công ty Mẹ TĐBV đạt 1075 tỷ đồng & hoàn thành kế hoạch tiết giảm chi phí 145 tỷ trong năm 2012 - Công ty Mẹ TĐBV đạt lợi nhuận sau thuế đạt 1075 tỷ đồng, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, toàn Tập đoàn thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí theo Nghị quyết 01 của Chính phủ và hoàn thành  mục tiêu tiết giảm chi phí 145 tỷ đồng. >> Xem tin
 • Công bố Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 - Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 quyết tâm thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. >> Xem tin
 • Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt - Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt, và cam kết đồng hành cùng Bảo Việt phát triển trong tương lai. >> Xem tin
 • Triển khai thí điểm đề án bảo hiểm nông nghiệp, đạt doanh thu 114 tỷ đồng trong năm 2012 Đề án Bảo hiểm nông nghiệp đã được triển khai tại 11 tỉnh thành và có 131.020 lượt hộ nông dân tham gia với doanh thu phí bảo hiểm là 114 tỷ đồng trong năm 2012.
 • Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của BVNT đạt 1270 tỷ đồng (theo phí quy năm), tăng trưởng 24% - Kết quả của quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh mang lại cho BVNT doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt 1270 tỷ đồng (AFYP) với tốc độ tăng trưởng cao nhất trên thị trường.
 • Ngân hàng Bảo Việt hoàn thành tăng vốn lên 3000 tỷ đồng - BVB được xếp hạng Ngân hàng nhóm 2 với mức tăng trưởng tín dụng 15%, liên tục ra mắt nhiều sản phẩm đa dạng và hoàn thành tăng vốn lên 3000 tỷ đồng.
 • Tập trung chuyển đổi mô hình kinh doanh và ứng dụng công nghệ thông tin - Từng bước chuyển đổi và hòan thiện mô hình kinh doanh theo hướng tập trung hóa, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hoàn thành go live dự án InsureJ.
 • Báo cáo thường niên của TĐBV đạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế - - Giải Đặc biệt trong cuộc bình chọn báo cáo thường niên năm 2012 do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh và báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức. - Giải Vàng cho Báo cáo thường niên tốt nhất trong Ngành và Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương do Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ LACP tổ chức. >> Xem tin
 • Bảo Việt đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng danh giá Tập đoàn Bảo Việt đạt giải thưởng Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng; Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng; lọt vào nhóm VN30; BVSC đạt giải thưởng Nhà tư vấn M&A tiêu biểu năm thứ 2 liên tiếp.
 • Xây dựng thành công hệ thống ISMS và được cấp chứng nhận ISO:27001 - Hệ thống ISMS cho Khối Công nghệ thông tin đạt chuẩn ISO:27001 giúp Tập đoàn Bảo Việt có hạ tầng thông tin an toàn, bảo mật,hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và tăng cường sự tin cậy, nâng cao hình ảnh với các đối tác, khách hàng, tạo tiền đề cho việc mở rộng quan hệ quốc tế.
 • Thể hiện trách nhiệm cộng đồng và nâng cao văn hóa doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững - Đầu tư vào phát triển cộng đồng với nhiều hoạt động: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho thế hệ trẻ… Nâng cao văn hóa doanh nghiệp với các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú.