• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
1975 – những năm 1990

Đất nước thống nhất, Bảo Việt phục vụ toàn quốc (1975 – những năm 1990)

  • Năm 1975, vui chung niềm vui của cả nước trước sự kiện lịch sử: giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo Việt bắt đầu phát triển mạng lưới kinh doanh của mình ra các tỉnh phía Nam. Trong giai đoạn này thương hiệu “Bảo Việt” đã được biết đến như một doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước lớn nhất và duy nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 
  • 1976 -1982, Bảo Việt đã triển khai mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ trên khắp cả nước và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ bảo hiểm như bảo hiểm hàng không, bảo hiểm con người, bảo hiểm tầu sông, tầu cá, bảo hiểm xe cơ giới. 
  • Năm 1989, Công ty bảo hiểm Việt Nam được Chính phủ chuyển đổi thànhTổng Công ty bảo hiểm Việt Nam theo Quyết định số 27-TCQĐ-TCCB ban hành bởi Bộ Tài chính ngày 17/2/1989. Tổng doanh thu của Bảo Việt đạt con số 78 tỷ, tổng tài sản đạt 73 tỷ, lợi nhuận thu được là 6,6 tỷ đồng Việt Nam. 
  • Năm 1992, thương hiệu Bảo Việt lần đầu tiên xuất hiện với hình thức một pháp nhân kinh doanh trên thị trường quốc tế bằng việc thành lập Công ty Đại lý bảo hiểm BAVINA tại Vương quốc Anh, nơi có thị trường kinh doanh bảo hiểm phát triển nhất thế giới.

Cho đến nay đã có 75 công ty bảo hiểm có uy tín trên thế giới như: AIG, CIGNA, AETNA, AON (Mỹ).., AXA, AGF, GAN, SCORRE (Pháp).., CGU, LLOYD’s (Anh).., Tokio Marina & Fire, SUMITOMO, CHIYODA, MITSUI (Nhật).., SAMSUNG, LG (Hàn Quốc), FUBON, MINH TAI, China Mariners, Chungkuo (Đài Loan)... đã ký hợp đồng hợp tác, hợp đồng Tái bảo hiểm, hợp đồng đại lý về giám định và giải quyết bồi thường với Bảo Việt.

Lloyd’s ở London, một tổ chức bảo hiểm có tiếng trên thế giới, đã ủy thác cho Bảo Việt làm đại lý giám định và giải quyết bồi thường cho các khách hàng của họ ở Việt Nam.

Để thu xếp tái bảo hiểm nhanh chóng và nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng nhất là đối với những nhà đầu tư hay chủ thầu nước ngoài Bảo Việt đã tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các công ty tái bảo hiểm và môi gjới bảo hiểm quốc tế danh tiếng như: MUNICH RE, SWISS RE, COLOGNE RE and AON SERVICE INS.

Bảo Việt hiện là thành viên của 2 trong 3 liên doanh bảo hiểm và môi giới bảo hiểm hiện có ở Việt Nam:
  1.  Liên doanh môi giới bảo hiểm giữa Bảo Việt và Inchicape Insurance Service (Nay là AON) được thành lập từ năm 1993

  2. Công ty liên doanh bảo hiểm quốc tế Việt Nam (VIA) là công ty liên doanh bảo hiểm gốc đầu tiên ở Việt Nam được thành lập từ năm 1996 với sự tham gia ban đầu của 3 đối tác: Bảo Việt và 2 công ty bảo hiểm lớn ở Châu Âu và Châu Á: Công ty Commercial Union (CU)- Anh Quốc (nay là CGU và đã rút khỏi liên doanh này với những thành công tốt đẹp và khả quan) và công ty Tokio Marine & Fire Insurance Co. – Japan.