• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
2004 – 2008

Phát triển thành một tập đoàn dịch vụ tài chính đa ngành (2004 đến 2008)

Thành lập công ty thành viên mới

 • Ngày 1/1/2004, Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam (tên giao dịch là Bảo Việt Nhân thọ) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, là đơn vị hạch toán độc lập với 61 công ty trực thuộc.
 • Ngày 1/7/2004, Bảo Việt cũng đã tách hoạt động Bảo hiểm Phi Nhân thọ thành một đơn vị hạch toán độc lập với tên gọi là Bảo hiểm Việt Nam (tên giao dịch là Bảo Việt Việt Nam). Bảo Việt Việt Nam có 64 Công ty trực thuộc chuyên kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Ngày 28/11/2004, Tập đoàn Bảo Hiểm – Tài Chính Bảo Việt được thành lập và Bảo Việt trở thành doanh nghiệp đa ngành đầu tiên tại Việt Nam.
 • Cuối năm 2005, Bảo Việt đã thành lập Công ty Quản lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Bảo Việt hạch toán độc lập. Đây là tổ chức quản lý hoạt động đầu tư chuyên nghiệp với chức năng chính là quản lý các quỹ đầu tư cũng như quản lý các danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư với tổng tài sản mà BVF quản lý hiện tại lên tới gần 10.000 tỷ đồng.
 • Ngày 28/11/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổ phần hoá Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt.
 • Ngày 31/05/2007, Bảo Việt chính thức phát hành cổ phiếu đầu tiên ra công chúng.
 • Ngày 13/09/2007 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3083/QĐ-BTC về việc điều chỉnh quy mô vốn điều lệ và cơ cấu vốn cổ phần của Tập đoàn Bảo Việt, theo đó vốn điều lệ của Bảo Việt được xác định là 5.730.266.050.000 đồng.

Cơ cấu vốn cổ phần: 

Cổ phần phát hành lần đầu: 573.026.605 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó:

 • Cổ phần nhà nước: 444.300.000 cổ phần, bằng 77,54% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 4.621.800 cổ phần, bằng 0,81% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho các đại lý bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp (nhà đầu tư chiến lược cá nhân trong nước): 700.930 cổ phần, bằng 0,12% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước: 20.400.000 cổ phần, bằng 3,56% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 57.302.661 cổ phần, bằng 10% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán đấu giá công khai: 45.701.214 cổ phần, bằng 7,97% vốn điều lệ.

 • Tháng 12/2007: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp đồng bảo hiểm Dự án phóng vệ tinh VINASAT với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
 • Ngày 23/1/2008: Tập đoàn Bảo Việt chính thức ra mắt; đồng thời công bố thành lập lại các công ty con do Tập đoàn Bảo Việt đầu tư 100% vốn: Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt.
 • Tháng 3/2008: Tập đoàn Bảo Việt và HSBC Insurance ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.
 • Tháng 3/2008: Bảo hiểm Bảo Việt ký hợp đồng bảo hiểm tàu với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam.
 • Tháng 6/2008: Bộ trưởng Thương mại, Doanh nghiệp và Cải cách chính sách Vương quốc Anh thăm Tập đoàn Bảo Việt.
 • Tháng 9/2008: Hoàng tử Andrew (Vương quốc Anh) thăm và làm việc tại trụ sở Tập đoàn Bảo Việt.
 • Tháng 10/2008: Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ký hợp đồng liên kết chứng khoán - ngân hàng.
 • Tháng 12/2008: Ngân hàng Thương mại cổ phần Bảo Việt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép Thành lập và hoạt động.
 • Tháng 12/2008: Sản phẩm Universal Life chính thức được Bộ Tài chính phê chuẩn cho phép triển khai.