• Cỡ chữ
English
 • BVH : 111,00
 • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
 • Chia sẻ
 • In trang này   
Quá trình phát triển Bảo Việt

Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp đầu tiên cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ, nhân thọ và chứng khoán tại thị trường Việt Nam. Hiện nay, Bảo Việt – thông qua qua các đơn vị thành viên – đang cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, quản lý quỹ và đầu tư với mạng lưới phân phối rộng khắp các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hàng chục triệu khách hàng.
 
 • 2012 – Sumitomo Life trở thành cổ đông chiến lược của Bảo Việt
 • 2011 - Hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 6.804 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu
 • 2010 - Ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới
 • 2009 - Cổ phiếu của Tập đoàn Bảo Việt  (mã BVH) chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Thành  lập  Công  ty  Đầu  tư Bảo Việt
 • 2008 - Thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt
 • 2007 - Thực hiện thành công IPO và thành  lập  Tập  đoàn Tài chính  –  Bảo hiểm Bảo Việt. Ngày 15/10/2007 Tập đoàn Bảo  Việt - Công  ty  Mẹ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • 2005 - Thành lập Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt
 • 1999 - Thành lập Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam
 • 1996 - Lần đầu tiên cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam
 • 1989 - Phát triển thành Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam
 • 1965 - Công ty Bảo hiểm Việt Nam được thành lập ngày 15/01/1965, kinh  doanh bảo hiểm phi nhân thọ