• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Nhân sự

Bảo Việt - Con người

Chúng tôi tin rằng những thành tựu mà Bảo Việt có được phần lớn là nhờ vào công sức của cán bộ và nhân viên trong công ty. Vì thế, chúng tôi quyết tâm xây dựng chính sách con người hiệu quả để đảm bảo nguồn nhân lực luôn lớn mạnh và phát triển.

Bảo Việt – Chính sách tuyển dụng

Bảo Việt tuyển dụng bằng những cuộc thi tuyển mở và công bằng. Hàng năm chúng tôi đều tuyển dụng khi cần nhân viên mới. Chúng tôi còn cung cấp học bổng sau đại học và các khóa huấn luyện cho các sinh viên tốt nghiệp khá giỏi mỗi năm.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Đào tạo là việc hết sức cần thiết cho sự lớn mạnh của doanh nghiệp và con người. Bảo Việt luôn quan tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở mọi cấp độ để công việc được hoàn thành một cách xuất sắt nhất (và khiến khách hàng hài lòng). Kỹ năng tự học hỏi được Bảo Việt đánh giá cao và khuyến khích tính độc lập và tự giác.

Ngoài việc tự đào tạo, hàng năm Bảo Việt còn phối hợp với các công ty bảo hiểm nước ngoài như: AIG, CIGNA, LG, National Mutual, QBE, Munich RE, Tokyo Marine, Kyoei Life, Ping An.. để tổ chức các khoá học, hội thảo về các chuyên đề liên quan đến các nghiệp vụ.

Chúng tôi còn cử nhiều cán bộ đi học ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ để có thể đáp ứng được yêu cầu của công việc. Với đội ngũ hơn 6.000 cán bộ có trình độ chuyên môn cao, Bảo Việt sẽ tiếp tục đi lên và phát triển vững chắc, xứng đáng là doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu ở thị trường bảo hiểm Việt Nam.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube