• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho Tủ đĩa VNX-5400 của Tập đoàn Bảo Việt"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ bảo hành cho Tủ đĩa VNX-5400 của Tập đoàn Bảo Việt"
22.11.2021 - 08:49

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube