• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo mời thầu gói thầu "Dịch vụ bảo hành hệ thống Điều hòa chính xác Emerson ở Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn Bảo Việt năm 2019"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu "Dịch vụ bảo hành hệ thống Điều hòa chính xác Emerson ở Trung tâm Dữ liệu của Tập đoàn Bảo Việt năm 2019"
12.06.2019 - 10:13

Xem file đính kèm: