• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo hủy thầu gói thầu "Thuê phần cứng cho phần mềm InsureJ và các phân hệ liên quan (2019-2020)"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo hủy thầu gói thầu "Thuê phần cứng cho phần mềm InsureJ và các phân hệ liên quan (2019-2020)"
10.06.2019 - 05:49

Xem các file đính kèm: