• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê hạ tầng tủ rack cho Trung tâm dự phòng thảm họa Bảo Việt"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê hạ tầng tủ rack cho Trung tâm dự phòng thảm họa Bảo Việt"
27.06.2022 - 05:19

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube