• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm của hãng Oracle, năm 2023 – 2024"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm của hãng Oracle, năm 2023 – 2024"
04.10.2023 - 09:08

Xem nội dung file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube