• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống email mã nguồn mở cho Tổng công ty BHBV"
Thư viện Đấu thầu

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống email mã nguồn mở cho Tổng công ty BHBV"
11.04.2023 - 01:40

Xem file đính kèm

 FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube