• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm của hãng Oracle, năm 2022 - 2023”
Thư viện Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn cho phần mềm của hãng Oracle, năm 2022 - 2023”
01.07.2022 - 04:46

Xem nội dung file đính kèmFB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube