• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tập đoàn Bảo Việt > Thư viện Đấu thầu > Thông báo mời thầu gói thầu "Thuê dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống email mã nguồn mở cho Tổng công ty BHBV
Thư viện Đấu thầu

Thông báo mời thầu gói thầu "Thuê dịch vụ triển khai, tích hợp và hỗ trợ kỹ thuật cho hệ thống email mã nguồn mở cho Tổng công ty BHBV
20.02.2023 - 10:56

Xem file đính kèm:FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube