• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Khẩu hiệu của Bảo Việt

Cùng với logo mới, câu khẩu hiệu mới “Niềm tin vững chắc, cam kết vững bền”, không chỉ là thông điệp truyền thông của Bảo Việt tới cộng đồng mà cũng chính là tiêu chí hoạt động của Tập đoàn. Tập đoàn Bảo Việt và các công ty thành viên cam kết cùng đồng lòng triển khai cung cấp một cách tốt nhất các dịch vụ tài chính - bảo hiểm, ngân hàng, đầu tư,… đạt chuẩn mực quốc tế cho khách hàng; xây dựng mối quan hệ với khách hàng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất; đổi mới các hoạt động và xây dựng các chuẩn mực để đảm bảo cung cấp dịch vụ hoàn hảo tới khách hàng.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Bảo Việt thừa kế những giá trị cũ càng khẳng định vị thế của thương hiệu và tạo niềm tin cho khách hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Với kiến trúc logo và chiến lược quản lí thương hiệu mới, chúng tôi tin rằng thương hiệu Bảo Việt sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng sống của khách hàng bằng những dịch vụ hoàn hảo và giá trị lâu bền.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube