• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Thương hiệu Bảo Việt

Thương hiệu là một trong những tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Thương hiệu có thể được hiểu là những giá trị của doanh nghiệp mà xã hội, khách hàng nhận thức được. Thương hiệu của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện ở các hình ảnh nhãn hiệu mà còn thể hiện ở triết lý kinh doanh, các đặc trưng văn hoá, tinh thần thái độ của cán bộ trong phục vụ khách hàng, trong đổi mới và phát triển nội bộ doanh nghiệp.

Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, thương hiệu Bảo Việt được ghi nhận và đánh giá cao tại thị trường trong và ngoài nước. Bộ nhận diện thương hiệu Bảo Việt thể hiện sự năng động và thân thiện, cho thấy tính chuyên nghiệp, chất lượng trong hoạt động và dịch vụ của Bảo Việt.

Theo Brand Finance - nhà tư vấn định giá thương hiệu và chiến lược kinh doanh độc lập hàng đầu thế giới, năm 2019 Bảo Việt là thương hiệu đứng đầu trong ngành tài chính – bảo hiểm, trong Top50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Giá trị thương hiệu Bảo Việt được định giá đạt 267 triệu USD, tăng gấp đôi so với năm 2018 và đứng thứ 17 trong bảng tổng sắp.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube