• Cỡ chữ
English
  • BVH : 111,00
  • 7,50 (7,00%)
Website của Bảo Việt
  • Chia sẻ
  • In trang này   
Xây dựng lại thương hiệu Bảo Việt

Ngày 19/01/2010 tại Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt long trọng tổ chức “Lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới Bảo Việt” - một mốc son trong lịch sử 50 năm của Bảo Việt.

Ngày nay thương hiệu Bảo Việt được công nhận và đánh giá cao tại thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi muốn nhận diện giá trị và sức mạnh của tập đoàn trong giai đoạn phát triển hiện nay.

Tuy nhiên, khi mở rộng công ty sang lĩnh vực tài chính, nhu cầu “đánh giá thương hiệu và xây dựng chiến lược quản lý thương hiệu Bảo Việt” trở nên cần thiết; để bảo đảm tính nhất quán khi đưa tin về thương hiệu Bảo Việt, và để phát triển thành một tập đoàn thống nhất khi mở rộng kinh doanh trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

Bộ nhận diện thương hiệu mới thể hiện một Bảo Việt năng động và thân thiện hơn, cho thấy tính chuyên nghiệp và chất lượng trong hoạt động và dịch vụ của Bảo Việt.
 

Branch Locator