• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > Phát triển bền vững cần sự chung tay và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
Hoạt động Bảo Việt

Phát triển bền vững cần sự chung tay và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp
15.05.2015 - 10:42

Tại Diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chia sẻ doanh nghiệp Việt Nam không nên chỉ quan tâm đến các lợi ích trước mắt mà cần có tầm nhìn dài hạn và suy nghĩ xa hơn về giá trị mà doanh nghiệp có thể đem lại cho xã hội. Phát triển bền vững cần sự chung tay và nỗ lực của Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp.

Diễn đàn doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững do Hội doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV và Mạng lưới Hiệp ước Toàn cầu tại Việt Nam tổ chức vào ngày 14/5 vừa qua. Với tư cách là thành viên chính thức của VBCSD, kể từ năm 2014 Bảo Việt đã tích cực tham gia các chương trình do Hội tổ chức bao gồm các chương trình Hội thảo về phát triển bền vững, chương trình đào tạo về xây dựng báo cáo bền vững cho các doanh nghiệp niêm yết. Trong hai ngày 13 và 14/5 vừa qua, Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt đã tham gia các sự kiện do VBCSD tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình lần này, Lãnh đạo Bảo Việt đã gặp gỡ các doanh nghiệp thành viên VBCSD cũng như thông qua chương trình hoạt động năm 2015 và lắng nghe phần trình bày của các chuyên gia liên quan đến chủ đề hợp tác giữa doanh nghiệp và Chính phủ vào ngày 13/5.

Tiếp đó, ngày 14/5, Lãnh đạo Bảo Việt đã tham gia Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam năm 2015. Diễn đàn đề cao vai trò của doanh nghiệp với tư cách là lực lượng chủ đạo thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng các bên liên quan cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững.

Tại Diễn đàn, Bảo Việt cũng đã giới thiệu Báo cáo phát triển bền vững năm 2014. Đây là năm thứ 3 Bảo Việt thực hiện báo cáo và được PwC – đơn vị tư vấn triển khai phát triển bền vững cho các doanh nghiệp, giới thiệu như là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu trong việc tiên phong đi đầu trong việc nhận thức cũng như xây dựng báo cáo phát triển bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế.

Với mục tiêu kinh tế là mục tiêu trọng tâm để thúc đẩy thực hiện các mục tiêu khác (xã hội và môi trường), năm 2014, Bảo Việt đạt tăng trưởng ổn định trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều thách thức. Nhờ đó các đóng góp của Bảo Việt cho ngân sách nhà nước và quyền lợi cho cổ đông vẫn được đảm bảo. Các dự án cộng đồng và môi trường được Bảo Việt duy trì triển khai nhằm hiện thực hóa định hướng chiến lược phát triển bền vững, cân bằng giữa 3 mục tiêu: kinh tế - xã hội và môi trường.

Báo cáo phát triển bền vững là thước đo hiệu quả hoạt động triển khai của Bảo Việt, chính vì vậy việc đầu tư cho báo cáo, một mặt cung cấp thông tin cho các bên quan tâm, nhưng mặt khác phục vụ cho Bảo Việt trong việc nhìn nhận và đánh giá hoạt động đã thực hiện, từ đó có cơ sở xây dựng kế hoạch và định hướng hoạt động bền vững trong giai đoạn tiếp theo.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube