• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > 2016: Bảo Việt đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin toàn diện - Tập đoàn Bảo Việt được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013
Hoạt động Bảo Việt

2016: Bảo Việt đẩy mạnh hệ thống công nghệ thông tin toàn diện - Tập đoàn Bảo Việt được cấp chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013
25.02.2016 - 04:02

Tập đoàn Bảo Việt vừa phối hợp với tổ chức đánh giá cấp chứng nhận quốc tế BSI Việt Nam thực hiện đánh giá chuyển đổi và tái cấp chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013.

Đạt chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001:2013

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt là một trong những đơn vị trong lĩnh vực tài chính bảo hiểm tiên phong đạt được chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thông theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2005. ISO/IEC 27001 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thông tin được biên soạn bởi tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa (ISO - International organization for standardization) và Hội đồng Điện tử quốc tế (IEC - International Electrotechnical Commission). Việc triển khai, áp dụng và tuân thủ hệ thống quản lý an toàn thông tin là điều kiện tiên quyết để thi hành và lấy chứng nhận toàn diện. Năm 2015, theo yêu cầu của tổ chức công nhận quốc tế, các đơn vị đã đạt được chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 27001:2005 cần thực hiện chuyển đổi sang phiên bản tiêu chuẩn mới ISO/IEC 27001:2013.

Sau 4 tháng triển khai nâng cấp, Tập đoàn Bảo Việt đã chuyển đổi thành công lên phiên bản Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001:2013.

Việc đạt được chứng nhận ISO 27001 đã khẳng định sự an toàn và bảo mật cao của hệ thống công nghệ thông tin Bảo Việt theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo hoạt động hệ thống được vận hành liên tục cũng như giảm thiểu được các rủi ro về việc thất thoát dữ liệu. Bên cạnh đó, khi áp dụng hệ thống ISMS còn giúp doanh nghiệp ngăn ngừa, hạn chế các tổn thất trong sản xuất, kinh doanh liên quan tới việc hư hỏng, mất mát các thông tin, dữ liệu quan trọng. Đây là một hệ thống tổng thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực, bao gồm quản lý tài sản, quản lý nhân lực, quản lý an toàn vật lý, quản lý truy cập, quản lý các thay đổi, quản lý khắc phục các sự cố. Thực hiện quản lý an toàn thông tin theo ISO/IEC 27001 còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ nhân viên Bảo Việt trong vấn đề bảo mật thông tin trong bối cảnh ngành tài chính bảo hiểm đang từng bước hiện đại, tối ưu hóa các quy trình hoạt động hướng tới con đường hội nhập.

Nền tảng công nghệ thông tin tiên tiến, thống nhất sẽ giúp Tập đoàn Bảo Việt chuyển đổi mô hình kinh doanh, nâng cao tính chuyên môn hóa, năng suất lao động và chất lượng dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu quả kênh phân phối, tạo điều kiện cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tài chính trực tuyến trọn gói.

Chứng nhận trên góp phần giúp tăng cường sự tin cậy của các khách hàng và nâng cao hình ảnh, uy tín của Tập đoàn Bảo Việt. Theo báo cáo VN ICT Index 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bảo Việt đứng thứ hai trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty lớn về chỉ số ICT Index (chỉ số mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin), trong đó Bảo Việt được đánh giá có chỉ số môi trường tổ chức - chính sách cho công nghệ thông tin đứng thứ nhất. Ngoài ra, hàng năm Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập Ernst & Young kiểm toán các hoạt động vận hành, duy trì, sử dụng và quản lý hệ thống công nghệ thông tin phục vụ báo cáo kiểm toán tài chính của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Theo báo cáo của Công ty kiểm toán, không có rủi ro nào trong hệ thống công nghệ thông tin từ mức cao trở lên.

Đầu tư vào công nghệ thông tin để tạo sự bứt phá trên mọi mặt hoạt động

Trong thời gian tới, Tập đoàn Bảo Việt ngoài việc tiếp tục duy trì các hoạt động tuân thủ công nghệ thông tin và an ninh bảo mật đã có theo mô hình mới, sẽ tăng cường công tác an ninh bảo mật và kiểm tra tuân thủ trong hệ thống công nghệ thông tin giúp giảm thiểu các rủi ro gây mất an toàn thông tin từ các sự cố không mong muốn.

Trong năm 2016, Tập đoàn Bảo Việt đặt ra mục tiêu là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam cán mốc doanh thu 1 tỷ USD với thông điệp “Đầu tư chiều sâu, vì sự phát triển bền vững”. Theo đó, cùng với việc đầu tư mạnh mẽ vào việc tăng cường năng lực tài chính các đơn vị thành viên, chuyển đổi mô hình đầu tư, chuyển đổi cách tiếp cận về quản trị chiến lược, thương hiệu, Tập đoàn Bảo Việt sẽ chú trọng đầu tư mạnh vào phát triển hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại, đi tắt đón đầu; đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghệ thông tin trọng điểm để đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống cũng như yêu cầu quản trị điều hành tập trung trong thời đại kinh doanh công nghệ số.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube