• Cỡ chữ
 
  • Chia sẻ
  • In trang   
Website của Bảo Việt
Tin tức sự kiện > Hoạt động Bảo Việt > BAOVIET Bank hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh 2013
Hoạt động Bảo Việt

BAOVIET Bank hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh 2013
14.01.2014 - 02:02

Ngày 14/1/2014, BAOVIET Bank kỷ niệm 5 năm thành lập. Là ngân hàng mới, hoạt động trong điều kiện khó khăn triền miên do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và suy giảm kinh tế trong nước, BAOVIET Bank luôn chú trọng hai nhiệm vụ, đó là vừa xây dựng nền tảng ban đầu vừa tập trung thực hiện chiến lược tăng trưởng thận trọng, vững chắc. Sau 5 năm, BAOVIET Bank đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống công nghệ, hoàn thiện quy trình, quy chế bảo đảm cho ngân hàng vận hành hiệu quả theo mô hình quản lý tập trung.

Năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế và ngành ngân hàng vẫn gặp khó khăn, BAOVIET Bank tiếp tục bám sát định hướng đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và thực hiện chiến lược tăng trưởng thận trọng, vững chắc. Với những giải pháp kinh doanh phù hợp, BAOVIET Bank đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh đặt ra và tạo đà tăng trưởng cho các năm tiếp theo. Tính đến ngày 31/12/2013, tổng tài sản tăng 27% so với năm trước, huy động vốn đạt hơn 116% kế hoạch và tăng 37%; tín dụng tăng trưởng gần 14% so với 2012 và lợi nhuận trước thuế đạt 146% so với kế hoạch. Đáng chú ý là tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh so với năm ngoái xuống còn hơn 3%.

Dự báo kinh tế từ sự đánh giá tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2013 và triển vọng kinh tế thế giới 2014 có thể thấy nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ, các ngân hàng vẫn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức về các vấn đề còn tồn đọng từ năm 2013, do đó, BAOVIET Bank đã xác định mục tiêu, định hướng chiến lược trong năm tới như sau: Tăng trưởng hoạt động tín dụng trên cơ sở có kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro; Tập trung vào công tác quản lý nợ; Triển khai đo lường rủi ro thanh khoản, thị trường và phát triển chất lượng huy động vốn nhằm cân đối vốn trên toàn hệ thống; Đẩy mạnh phát triển dịch vụ để chuyển dịch dần cơ cấu doanh thu từ tín dụng sang doanh thu từ phí dịch vụ; Phát huy thế mạnh trong việc hợp tác với các Đơn vị thành viên trong Tập đoàn Bảo Việt. Một số mục tiêu chính như sau: Tăng trưởng tín dụng khoảng 25-30%; Tổng thu nhập thuần tăng trưởng ở mức 10% so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 15% so với năm 2013.

Trước những dự đoán về nền kinh tế năm 2014 không có nhiều khởi sắc, những mục tiêu trên cũng là thử thách của BAOVIET Bank. Tuy nhiên Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV BAOVIET Bank luôn quyết tâm cao để thành công và tiếp tục có những bước đi vững chắc trong năm tới.FB
Tictok
Instagram
Zalo
Youtube